חילוץ ידע סמוי ממומחים

A secret art residing in the depth of the human soul

Kant, 1781

בכל ארגון יש מומחים, אותם אנשים שהגיעו לרמת ביצוע גבוהה במיוחד, שצברו ברשותם ידע עמוק וקריטי על הארגון ודרכי העבודה בארגון. מלקולם גלדוול הפליא בתיאור שלו את חוק 10,000 השעות, הזמן המינימלי הנדרש לפיתוח מומחיות. למעשה, מחקרים על מומחים מראים תמונה הרבה יותר מורכבת. הידע של מומחים מאורגן אחרת, הם מסתמכים על סכמות אוטומטיות ולכן מתקשים לבטא את הידע שלהם וגם כאשר עושים זאת, הם משתמשים בקיצורי דרך וסלנג מקצועי. המומחים מחזיקים ברשותם ידע סמוי איכותי במיוחד (ראו הסבר מה זה ידע סמוי בפרק על למידה ממומחים). חלק גדול מהמומחים הינם בעלי יכולת רפלקטיבית וזו נקודת פתיחה טובה לחילוץ ידע סמוי על דרכי הפעולה שלהם. ידוע שכדאי לצבור תובנות של מומחים במהלך העבודה ולא כאשר הם פורשים, אבל אנו בעידן של ‘עזיבת דור הנפילים’, ילידי דור X ובייבי בומרס שצברו למעלה מ 20 שנות ניסיון במקום עבודה אחד. על מנת לצמצם את הנזק שנגרם כתוצאה מעזיבת מומחים אלה, פיתחתי מתודולוגיה ייחודית לאיסוף המידע, ריכוז ואפיון הפערים הליבתיים ואובדן הידע הצפוי בשילוב פעילות לחילוץ ידע סמוי וידע חבוי פרקטי. במקביל מבוצע תהליך איסוף של כלל החומרים אשר קיימים ברשות המומחה ואף הצבעה על ידע ומידע שעליו להשלים טרם הפרישה. המתודולוגיה כוללת שילוב מומחה תוכן מלווה מצד הארגון. חשוב להדגיש, התהליך כולל רתימה של המומחה שעומד לעזוב  באופן מוקיר ומעריך שמטרתו לאפשר למומחה לא רק להותיר חותם אלא להשאיר מורשת.

לאחר שנאתר ביחד את המומחים בארגון מולם נרצה להשתמש בתהליך המוקיר לשימור הידע, נבנה ביחד תכנית ראיונות ועיבוד משותף. כל המומחים יעברו את תהליכי הריאיון האלה ולאחר מכן יבוצע עיבוד של החומר באופן שיאפשר לימוד טכניקות מומחים, כללי אצבע וזיהוי יכולות. התוצר יפתיע אתכם בהיקף ובעוצמה שלו.

שירותי ייעוץ

ידע סמוי הינו מונח שנטבע לראשונה על ידי מייקל פולאני באמירתו המפורסמת : “WE KNOW MORE THAN WE CAN TELL” הוא התכוון לכך שיש לנו ידע אותו אנו מתקשים לבטא, בעיקר ידע העוסק בפעולה כיצד לעשות דבר מה. ניסיתם למשל לחקות את המתכון של סבתא? או ללמוד מתיאור של חבר.
כלים אלה נועדו לשפר את היכולת הארגונית ללמוד ממומחים. לאחר שנגיע למודל מושגי המבהיר את עבודת המומחים, נוכל להתחיל ולאמן עובדים לשיפור הביצוע שלהם.

הרצאות וסדנאות

ההרצאה תציג מודל מושגי להסבר עולם המשא ומתן דוגמאות של טכניקות מומחים, הינה נקודת מוצא טובה להיכרות עם התחום, בעיקר לאלה שכבר עוסקים בתחום או מתחילים לעסוק בו.

בלוג - המימד הסמוי

אחת היכולות המרשימות אותה ניתן לזהות בקרב מומחים הינה יכולת הניבוי שלהם. מלקולם גלדוול הציג דוגמא כזו בספרו ‘ממבט ראשון’ על מעבדת האהבה של אותו איש מחקר שהצליח לנבא על בסיס אינטראקציה ראשונית של בני זוג מה הסיכוי שיישארו ביחד לאורך זמן.
המודל הזה הינו פרי תוצר של עבודת הדוקטורט שלי על ידע סמוי. בקישור כאן תוכלו להגיע ישירות למאמר שפרסמתי בכתב העת The Learning Organization ובו אני מסביר את התפישה שלי לגבי ידע סמוי ומציע מודל מתקדם לסיווג וחשיפה של רבדי ידע סמוי אשר מסביר את המחלוקות הקיימות סביב המונח ודרכים יצירתיות לחילוץ ידע סמוי ולאחר מכן לסווגו באמצעות המודל.
במאמר הזה מודגמת שיטה ייחודית לחילוץ ידע סמוי מאינטראקציות בינאישיות. כאן טמון המפתח להמשגת תהליכים מורכבים במיוחד שעד כה תוארו במונחים של אמנות ,כמו למשל תהליכי טיפול פסיכולוגי, ניהול, הדרכה, משא ומתן , מכירות ועוד.